Burgo Tolmezzo

R&V Engineering heeft via een Italiaanse ketelbouwer een complexe aanvullende brandinstallatie geleverd voor een papierfabriek in de Italiaanse Dolomieten.

Aangezien de vereiste stoomvraag in TEG-modus hoog is en de stoomturbine-uitlaatgas niet voldoende is, wordt er aanvullende lucht toegevoerd in de turbine-uitlaatgasstroom stroomopwaarts van de branders. Hierdoor kunnen hoge brander-warmte-ingangen en stooktemperaturen van >1500 graden Celsius worden bereikt om de vereiste stoomproductie te halen. Als back-up kan er bij zeer lage overmaat van lucht met ambiante lucht worden gestookt, waarbij de HRSG bijna als een conventionele ketel werkt. Om te voldoen aan de toepasselijke emissielimieten wordt rookbasreciculatie toegepast voor de vermindering van NOx-emissies.

  • Brandertype: MG-30
  • Warmte-invoer: 80 MW
  • Brandstoffen: Aardgas
  • Bedrijfsmodi: TEG, TEG + augmenterende lucht, ambiante lucht.